Printet fra www.børnehjernekassen.dk
Sitemap Om børnehjernekassen Privatlivspolitik Hjernekassen
Del |
 
...
...

Tips til indretning af klasseværelset 

Word-udgave Udskriftsvenlig udgave

Sådan beskytter du barnet mod unødige forstyrrelser 

 

 Socialstyrelsen

Nogle børn med erhvervet hjerneskade bliver meget let afledt eller forstyrret af lyde i klasseværelset. Indret klasseværelset, så barnet lettere kan koncentrere sig i timerne

  • Forsøg at begrænse baggrundsstøj. Gummi- eller filtdutter på stolebenene kan begrænse megen støj.
  • Hold orden i lokalet, det mindsker chancen for, at barnet bliver afledt
  • Gør klassemiljøet kommunikativt, sæt sedler med ord og billeder på skabe og skuffer. Hver ting på sin plads
  • Lad barnet have to arbejdspladser i klassen. En tæt på og med øjenkontakt til læreren og tavlen. En anden afskærmet og med front mod læreren. Gerne et stort bord, der letter ordenen, se illustrationen nedenfor.
  • God luft mellem bordene
  • Skemaer for ugen og dagen. Skemaerne gennemgås ved dagens start, så barnet er orienteret om dagens gang. Skemaet placeres på barnets opslagstavle
  • Opslagstavler, hvor barnets arbejder sættes op. Når han kommer ind i klasselokalet, får han straks et hint om, hvad han er i gang med
  • Brug ”hvid støj”, fx lad barnet bruge Ipod med ”hvid støj”, fx new age eller klassisk musik, der skaber en barriere mod andre lyde, der kan aflede. Musikken må ikke være for høj.

 

 

...
... klassevaerelse ...
Rounded corner: bottom-left ... Rounded corner: bottom-right

 

 

www.børnehjernekassen.dk.

 

 

...
Rounded corner: bottom-left ... Rounded corner: bottom-right
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS)
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C
vihs@servicestyrelsen.dk
Telefon +45 72 42 41 00