Printet fra www.børnehjernekassen.dk
Sitemap Om børnehjernekassen Privatlivspolitik Hjernekassen
Del |
 
 
...
...
Håndtegn er nyttige værktøjer

 

haand

 

En diskret måde at støtte et barn med hjerneskade. Læs flere tips.

 

...
Rounded corner: bottom-left ... Rounded corner: bottom-right
  tegning-med-tekstboks   
...
...
En del børn og unge får hjerneskade hvert år
1000 børn indlægges hvert år som følge af en ulykke eller sygdom i hjernen.
Mellem 175 og 325 af de børn og unge får hjerneskade og dermed behov for rehabilitering, dvs træning og støtte fore-taget i et teambaseret, koordineret samarbejde af fagfolk med neurofaglig indsigt.
...
Rounded corner: bottom-left ... Rounded corner: bottom-right

vandret-blaa

 
Udtrætning - en særlig træthed

Børn med hjerneskade kan opleve en ganske særlig træthed.

Hør neuropsykolog Käte From forklare om træthed hos børn med hjerneskade

 
Værd at vide for:


Rounded corner: top-left ...
...

- Lærere

- Pædagoger

- Psykologer

- Sagsbehandlere

- UU-vejledere

- Forældre

...
...

 
Video om Simons følger af skaden

forside-erhvervet

 Klik på pilen og hør forældrene fortælle

vandret-blaa

 

...
...
Se også en hjemmeside om voksne med hjerneskade

På Hjernekassen kan du som kommunal medarbejder hente viden, inspiration og værktøj til arbejdet med voksne, der har erhvervet hjerneskade.

Du kan fx beregne, hvor mange borgere, der har erhvervet hjerneskade i din kommune. Eller hente råd til en god praksis i hjerneskadesager.

 

Læs mere på Hjernekassen.

...
Rounded corner: bottom-left ... Rounded corner: bottom-right

 

 
...
...
Nye sider om epilepsi og om unge med hjerneskade

Børnehjernekassen har fået nye sider om epilepsi, blandt andet tips til lærere, der underviser børn med epilepsi og hjerneskade. Se også de nye tips til kommuner, der vil etablere en god over-gang fra børnesag til voksensag og nye sider med viden om de særlige teenage-problemer, unge med hjerneskade kan løbe ind i.

Læs mere fra ung til voksen

...
Rounded corner: bottom-left ... Rounded corner: bottom-right
 
...
...
Ring til en livline

 

phone-small

 

Mangler du viden om at behandle en sag med et barn med hjerneskade?


Kontakt VISO
.

...
Rounded corner: bottom-left ... Rounded corner: bottom-right

vandret-blaa

 

 
Rounded corner: top-left ...
...
Nøglepersoner

Kommunale børnekontaktpersoner

Hvem har ekspertise i hjerneskader?

Viden om hjerneskade og epilepsi

VISO - få råd i svære sager

 
Viden og tips om hjerneskader

Tips til undervisning af skolebørn

Følger af hjerneskade

To hjerneskader er aldrig ens

Hjerneskaderamtes særlige teenageproblemer

 
Brugerforeninger

Hovedtropperne – for unge med hjerneskade
Hjerneskadeforeningen

HjerneSagen

...
...

Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri (ViHS)
Socialstyrelsen
Edisonsvej 18, 1.
5000 Odense C
vihs@servicestyrelsen.dk
Telefon +45 72 42 41 00